• směrník, -a m. voj. poddůstojník n. vojín vytyčující směr pochodu.
  • směrník, -u m. mat. odchylka geodetických stran od rovnoběžek s kladnou poloosou X. Směrník určitého směru horizontální úhel sevřený jihem kilometrové sítě a tímto směrem. Tech. přístroj udávající směr zahýbání automobilu.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 26 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 26