• spojivo, -a n. to, čím se něco spojuje, slučuje v jeden celek, pojivo. Asfaltový beton je směs kamenných zrn různé velikosti, kamenné moučky a asfaltového spojiva. Enc. č. ml.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 6 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 6