• stáj, -e f. (zř. m.) budova n. místnost pro hospodářská zvířata, zvl. koně. Když přišel Jiří domů a koně ošetřil, usedl si na zápraží před stájí. Hál. Stáj nestačila jejich koňům. Jir. Ze stájí ozývalo se melancholické bučení. Dyk. Vytáhl z kapsy cukr a dával mladým i starým klisnám hraběcí stáje. Paleč. Pastevci přehnali na obzoru po kopcích svá stáda v tiché stáje. Mácha. Byla zvyklá na široký stáj, ve kterém ve dvou řadách vlnily se hřbety dobytka. Baar. Z villy učiněn teď kravský stáj. Ner. Hippol. určitý chov ušlechtilého dostihového koňského materiálu; napajedelská stáj. D Zř. kůlna. Vůz vyšoupnut ze stáje. Svět.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 192 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 192