• stávající adj. (v papírové řeči zvl. žurnalistické n. odborné) právě platný, trvající, nynější. Se strany starých [nastala] obrana zuby nehty všeho stávajícího zlořádu. Herb. Dlouhé debaty o svobodném člověku a jeho kompromisech se stávajícími řády. Mah. Poradil [hejtman] Palackému, aby podnik svůj [encyklopedii] spojili s některým již stávajícím spolkem vědeckým, třeba s Museem. Kal. Pacient upozorní [lékaře] sám na stávající močové obtíže. Klika.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 84 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 84