• stan, -u m. skládací přístřeší z nepromokavé látky pro přechodné nocování. Ulehl jsem v polním stanu. Arb. Zřím beduinů stany. Vrch. Přišed v ležení, rovnou cestou kráčel do knížecího stánu. Mácha. Já vychována doma ve stanech a v třesku zbraně, drsnou vedu řeč. Vrch. A bez konce ty voje zdály se, jež kolem města stany rozbily. Zey. Nazejtří v neděli ráno hradby opuštěny, stanové strženi a ležení všecko v požeh dáno. Pal. Schylovalo se k tomu, že strhneme stan svůj a poputujeme dále připravíme se na cestu. Herrm. Ve vsi kaplička čtyřboká, s šindelovým stanem a lucernou střechou v podobě stanu. Kamper-Wirth. Voj. stan na zboží, stan na obvaziště, štábní stan a j. D Zř. pouťový stánek. Plátěných stanů s pernikářským a jiným zbožím veliký tu byl postaven počet. Dou. Šťastným byl jsem teprv před kostelem mezi řadami stanů, kde se prodávaly nejrozmanitější věci. Podl. D Kniž. sídlo, bydliště. Přišel k jedné hoře, na které mocný král země svůj stan měl. Něm. Slabý, křehký, bídný stan jsem ducha jeho [Boha]. Vrch. V duši mé tvůj věčný stán. Heyd. Vyhledal jsem města část, kde bída má svůj stan. Zey. D Zast. stanoviště. Stará naložila jí nůši hrnců, dovedla ji na stan a pověděla jí, jak má s lidmi kupčit. Něm. Lesní muž pod dubem s vysokého stanu škaredě pohlíží v západní stranu. Erb. Ty [ženy] chtěly uskočit, kde bezpečnější stan. Ner. Přen. Strašně dlouhé interregnum [v divadle] neblíží se ještě k svému konci, ba nezasvitá ani odnikud vůdčí hvězdička, jež by nás ze truchlého toho stánu vyvedla. Ner. Loď. zařízení na břehu pro přistání lodí a vorů na kratší čas. D Voj. velitel se štábem u vyšší jednotky v poli. Hlavní stan hlavní velitelství.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 491 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 491