• svaz, -u m. zařízení sloužící k spojení součástí, svora, spoj. Kolotoč se otřásl jako ze spaní, zaskřípěl všemi svazy a plavně se roztočil. K. Čap. Ráz trámem děsný a zas rychle druhý na věže střechu obrněnou slít, že jimi povolil svaz každý tuhý. Vrch. D Tech. zámek u obruče na sudu. Řemínek u cepu. D Zř. šlacha; sval. Hnát bělal se, byl uschlá, holá kosť bez masa, svazů. Vrch. Selhaly jí kolenou svazy, zastřela jí mdloba smysly? Krás. Hnáty jeho souvisí v kloubech toliko pratenkým natrženým svazem. Čap. Ch. Jakoby mu vytahal všechny svazy a šlachy, tak se klinká v povětří a třepetá se, i když se o zemi opírá. Herrm. Sehnul zase vychrtlé svazy svého týla V. Mrš. Jali se do kmene bušiti tím směrem, kterým byl nařezán, a slyš! již zavzdychal, zastenal, již v něm poslední svazy praští. Jir. D Zř. nástroj sloužící k spoutání, svázání někoho, pouto. Stráž snímá s Jarošových rukou tvrdé svazy. Staš. A kdybyste mi dudy vzali a ruce na zad uvázali, já roztrhl bych každý svaz. Heyd. Přen. Snad při své skutečné lásce by sám povolil, uvolil ty svazy. Šim. Cítil den ode dne, jak se ty svazy, pojící tělo a duši uvolňují. Baar. Jinak jako by požárem všechny svazy se světem přehořely. Jir. Všechny živly v něm [českém životě] se rozzuřily tak, že popraskaly staré svazy a svazky. Herb. Všude schází svaz s časem, okolnostmi, konstelacemi. Naše d. D Zř. soubor, svazek věcí svázaných n. jinak spojených dohromady. Jen v dálce ještě zaznívá svaz klíčův. Durd. Jali se nařezávati ohromný svaz [kořenů] těmi dřeváckými pilami bez oblouků. Šlej. Voj. svaz letadel. D společenství, spolek, sdružení. Cimbura musil být veřejně a slavně přijat do svazu sousedů putímských. Baar. Útěk jejich [spiklenců] zradil všecko: svaz tajný, smělé plány jeho. Mach. K lepšímu hájení zájmů svých mohla společenstva týchž nebo i různých živností téhož okresu zřizovati volným přístupem svazy. Čes. pol. Polit. Svaz sovětských socialistických republik, Sovětský svaz SSSR. Svaz národů mezinárodní instituce po první světové válce. Voj. vyšší útvar. Svaz letecký, lodní, pancéřový. Veř. spr. organisační spojení více složek téhož odvětví za účelem hájení společných zájmů. Svaz českého díla umělecká organisace. Svaz brannosti provádějící branný výcvik občanstva od 18 let. Československý svaz mládeže. Trhové svazy veřejnoprávní korporace pro dohled na výrobu a distribuci zásobování a hospodaření s potravinami. Sport. footballový svaz. Bot. jednotka rostlinné sociologie zahrnující skupinu floristicky nejblíže příbuzných asociací a význačná větším počtem společných charakteristických druhů. Filol. svaz jazykový skupina jazyků, jejichž příbuznost je dána vývojovým sbližováním, nikoli společným původem. Balkánský jazykový svaz.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 358 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 358