• tábor, -a (6. sg. v táboře) m. 1. vojenské ležení n. zřízení jemu podobné. Rozbil tábor na hoře, která se zvedá nad dnešním Miličínem. Vanč. Nepřítel už zmocnil se tábora uherského. Jir. Položilo se vojsko královské táborem pod městečkem Moháčem. Vlč. Náměstí změnilo se ve vojenský tábor. Dyk. Byla v dívčím táboře na Sázavě. Maj. Bude lze zřizovati rekreační tábory. Máša. Do dne a do roka od Mnichova jsme se sešli s Poláky v koncentračních táborech. Osvald-Zaj. Vězni internačních táborů. R. právo. Uteklo několik nebezpečných Čechů z kárného tábora. Bernášková. Armáda má být přeškolovacím táborem. Práce. Voj. tábořiště a všechna zařízení k němu náležející; tábor trvalý stavby vybudované mimo osady, jichž vojsko užívá při delším pobytu k zotavení a p.; výcvikový tábor, zajatecký tábor, sběrný tábor. Veř. spr. pracovní tábor; koncentrační tábor druh hromadného vězení politického; rekreační tábor zařízení podporující ozdravění širokých vrstev. D tábor, -u (6. sg. na táboru) shromáždění lidí pod širým nebem, meeting. O táborech lidu a jejich důležitosti neměl ponětí. Mel. Kolem desáté byl konán na náměstí socialistický tábor lidu. Vrba. Co bylo neřestí starých poutí, jarmarků a trhů, proměnilo se na národní formu výletů, slavností a táborů. Herb. D (2. sg. -a, 6. -ře) skupina lidí stejného smýšlení politického n. náboženského n. uměleckého. Stál dlouho v táboře Carduccimu nepřátelském. Vrch. Přátelé naši rozestoupili se ve dva nepřátelské tábory. Šmil. Obě strany v Čechách, husité i katolíci, rozešli se takořka ve dva tábory nepřátelské. Pal. Městská společnost se dělila a dělila, až stály proti sobě příkře dva tábory. Mach. Mezi spiritisty je veliké procento dělníků obou sociálních táborů. Kun. Tak se octl [Arbes] v táboře, s nímž nechtěl mít nic společného. Jirát. Netajil jsem toto [názor o neplatnosti mnichovského diktátu] nikdy žádné vládě z kteréhokoli tábora. Beneš. Posílíme tábor míru a mezinárodní socialistickou frontu. Práce.
  • tábor, -a m. 2. příslušník táborského křídla husitů, táborita. Ozval se válečný lomoz a bujaré písně Táborů. J. J. Kol. Táboři i Sirotci od Pražanů a stavů poraženi u Hřibu a u Lipan. Lum.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 585 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 585