• tah, -u m. zast. pohyb určitým směrem, pochod, tažení, obyč. vojska. Stany se trhaly, vozy nakládaly a v krátce vše k tahu hotovo. J. z Hv. Veškeren voj táhl volným tahem za Puškarem. Třeb. D Zast. průvod, zástup rozprostřený do délky. Veliké davy vyprovázely dlouhé tahy vojska. Podl. Z Kateřinek dlouhý tah se, černý tah se vleče. Ner. Do úřadovny vešli dlouhým tahem a husím pochodem provinilci. Vrba. Ve chvíli se objevil tah s pochodněmi, jdoucí silnicí. Něm. D Expr. flám, pitka. Té noci podnikl zase tah noční Prahou; pil svou sklenici vody ve všech lokálech. K. Čap. Ze sobotních tahů se vraceli až k ránu. Horst. D hromadné stěhování některých druhů zvířat, konané obyč. v určité době roční za příznivějšími klimatickými poměry. Koncem února nastává tah dravců. Stráž mysl. Za svého tahu ze severu na jih byl bělostný racek i v Čechách často střelen. Koř. Vlašťovice cvičily se v letu k dálnému tahu podzimnímu. Podl. Drželi stráž, aby jim neušel tah velikých ryb. Severin. Zool. tah ptáků, zvěře, kobylek, ryb atd. D pohyb vykonaný tažením nějakého předmětu, obyč. po povrchu něčeho; něco vykonaného tímto tahem, čára, črta a p. Rozškrtl sirku dlouhým tahem o koženky. Vrba. Vše se mu [Mánesovi] pod tahem jeho ruky přetvářelo v půvabný ideální celek. Eva. Tahem štětce zachycuje námět, vytváří plastičnost. Týd. rozhl. Letopisci chvěla se ruka, že nemohl ani jediné písmenky pevným tahem napsati. Třeb. Čáru rýsujeme vždy jedním tahem. Klíma-Ingr. Každý den něco napsal, třeba jen několik tahů slov. Zdroj. Písmena se skládají z tahů vyříznutých v šablonce podle návodu. Klíma-Ingr. Dlouhými tahy na druhou stranu ploval tempy. Mácha. Hovor. Knížku [jsem] jediným tahem přeslabikoval najednou, bez přestávky. Rais. Lid. Pršeloť již přes týden v jednom tahu, ve dne v noci nepřetržitě. Nár. p. Těsn. vedení pera. Tah vodorovný, zvratný a j. Hud. pohyb smyčcem. Tah vzhůru, dolů. Zařízení upravující posunutím zvuk hudebního nástroje. Posuvná část pozounu, snižec; páka varhan n. harmonia, která vysunutím zapojuje do hry určitou řadu píšťal, rejstřík. Šach. posunutí šachové figurky s jednoho pole šachovnice na jiné, provedené podle pravidel hry. D rys, linie v tváři; vlastnost. Spokojenost vyzírá z každého oka, dobrota z každého tahu. Herrm. Honzovy tahy v obličeji byly tvrdé, kožené. A. Mrš. Je dáma velmi ostrých tahů. Ner. Ty přísné a drsné tahy obličeje změkly. Her. Blaze člověku, když při něm ze spojení krásných tahův ta pochází duše, o které sluší čestné dáti svědectví. Dou. D práce konaná taháním, obyč. tažného dobytka. Voly potřebují k těžším pracím polním a k tahu. Něm. Kravky do tahu musili mladému půjčovati. Kun. Kůň k tahu, pták k letu, a člověk ku práci. Čel. Byli [rybáři] zaměstnáni vrhem, tahem nebo vývratem sítí. Němec. Text. tah vlny rozdíl v délce nataženého a zkadeřeného vlněného vlákna. Sport. tělocvičný výkon, konaný pozvolným táhnutím, zvedáním n. vzepřením. Vzpírání tahem; tah obouruč. Tech. zatížení, způsobené táhnutím. Pevnost v tahu. Let. tah vrtule síla působící ve směru osy vrtule vyvozená jejím otáčením. D vytažení losu z osudí; akt určující, kdo je výhercem v loterii. Měl státní los a prodal jej den před tahem. Mach. Obracíme pozornost na tuto loterii; tah bude o sv. Václavě. Světozor. D proudění vzduchu v částečně uzavřeném prostoru; průvan; proudění vzduchu vůbec. „Zavřete okno! Nestůjte v tom tahu!“ Her. Na stráních, kde je dobrý tah, válejí se barevné dýmy milířů. Svatoš. Hladina ležela téměř nehybná, jen místy zčeřená tahem větru. Řezáč. Nad střechou je nástavec pro zvýšení tahu [větrací šachty]. Stav. ruch. Tech. ssací účinek komína, jímž se dosahuje proudění čerstvého vzduchu do topeniště. Kouřový tah kanálové vedení pro kouř, průduch. D vdechnutí a vydechnutí kouře při kouření. Udělal z cigarety dlouhý tah. Vrba. Jak chutnaly jí ty první tahy — krásně modrý kouř vinul se po pokoji. Štol. Dlouhými tahy zapálil dýmku. A. Mrš. D doušek při pití. Pil a pil dlouhým tahem s přivřenými víčky. Jir. Pil „dlouhým tahem“ ze sklínky přihořklý mok chmelový. Kosm. D jednotlivý záměrný akt v jednání, zákrok, čin, skutek. Čtyřmi politickými tahy zajistila nacistická diktatura v Čechách mír — mír hřbitovní! Beneš. Jejich [žen] tahy a protitahy jsou asi mistrně připraveny. Šrám. Ve Vídni poznali špatný tah a Benedek byl v brzce jmenován vrchním velitelem armády v Italii. Mach. Spřádal své tahy bursovní a obchodní. Hlad. Obratným tahem ocitl se náhle v zádech rakouské armády manévrem. Mach. D býti v tahu slang. býti ztracen. Budu mrzák. Prsty jsou v tahu. K. Čap. S každou politikou [v novinách] na něco narazíš a abonent je v tahu. K. Čap. Účetní oddělení přišlo záhy na to, že půl druhého milionu korun jest „v tahu“. Nár. p. To jsme měli [na frontě] takovou posici, že když jsi lebku vystrčil, byls v tahu. Kop.
 Zobrazeny karty 1-10 z celkem 1028 

Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-10 z celkem 1028