• tak (zast. tako) adv. vyjadřuje se, že se něco děje n. něco existuje způsobem již řečeným n. ukazovaným n. jak následuje; takovým, tím způsobem. Jakého to očekávání na Starém bělidle! Tak totiž nazýval lid osamělé stavení v rozkošném údolíčku. Něm. Já soudit vás budu, vy sami tak chcete. Zey. Odpoledne navštívil Jaroslav Marii, když jej tato opět prosbami přemohla, aby tak učinil. Hál. Johanka nad slušnosť a míru rozhazovala. Tak vznikaly mezi manžely potyčky. Šmil. Po mezi běží pes. Jak tak běží, šlápne do mateřídoušky. Mateříd. I dobře vám tak, proč se perete. Šim. Snad někdy v nestřeženém okamžiku mi slovo proklouzlo tak nebo tak všelijak. Mach. Kdo tu koleru na ně poslal? Hádali tak i tak a zašli do hospody. Herb. Ale ať přemítal tak nebo jinak, nic si nemohl vymysliti jakkoli. Herb. Bylo tomu tak, jak Matějček zvěstoval. Jir. Bukovský, tak jak byl, si sedl k posteli milované manželky. Prav. Tys ústy něco šeptala tak jako požehnání. Hál. Poklonil se, při čemž tak nějak zamžoural očima, jako by si z mistra dělal dobrý den. V. Mrš. Dávají [větve] do proutěných obručí tak, že jsou pěkně pohromadě srovnané, jako kytice. Něm. Vzdychne sobě přehluboko, a tak v duši své rokuje: „Milý bože! co já zkusím!“ Erb. „To máš tak,“ začal rozšafně, „s lidmi je odjakživa kříž.“ O. Schein. „To máte tak,“ přešla hned na to v mírnější tón vypravovací. Šim. Schmuřil čelo a neřekl tak ani tak. Jir. Nic společného nemají s tak zv. moderním umělkováním jeho [Alšovy] kresby. V. Mrš. Prodala Kamila za kolo a bonbony. Vlastně — když se to tak vezme — hezké to nebylo. John. Když nechce, ať nechá tak. Sab. Byla „jen tak“, po domácku ustrojena obyčejně. Jir. Ženit se nesměl. A žili jsme spolu jen tak na stanici u Prahy neoddáni. R. Svob. Kriste Ježíši, on ji tu nechá tak bez pomoci. Preis. D jen tak bez zvláštního důvodu, bez závažnosti, významu; lehce, snadno. Vy hlupáci, což nevidíte, že to jen tak povídám? Ner. Řekl to jen tak, aniž ho co určitého napadlo. Herrm. Nesměl býti jen tak bezevšeho popraven. John. Pan magistr není někdo jen tak. Heřm. Nevěřil, že by je král propustil jen tak. Jir. Papež uvidí, že není jen tak složit krále. Jir. Věděl, že se [bota] jen tak nepromočí. M. Han. D tak jako tak, tak lid. beztoho, stejně, zajisté. A jedněmi z těchto dveří musím tak jako tak, dřív nebo později. Hol. Neměl jsem kam jít tak jako tak, a zde někde se nocleh vždycky najde. Lang. Do slevárny byla tak jako tak zacházka. John. Matku prosil, by se mu o nevěstu nestarala, že si tak žádnou z těch nevezme, které by mu namluvila. Prav. Petráček nechtěl [poslat mrzáčka na žebrotu], však že to ubožátko tak nemá co dobrého na světě. Pitt. D tak, tak a tak naznačuje činnost n. stav ve všeobecnosti místo určitého vyjádření. Co zde tedy dělal? Tak! — Zastavil se tu, nic víc. V. Mrš. A ještě tě zve Pepík do Španělska? — Zve. Že mi zaplatí cestu a pobyt a tak. Neff. To jsou vzdělaní lidé, čtou noviny a tak. K. Čap. Domluvili se, že mají tak a tak velké statky, tolik a tolik dětí. Prav. Vidíte, tatíku, tak a tak to je, netrpte takových hostů. Něm. Jemu postačí, řekne-li abbé: Prosil bych, excelence, račte tak a tak učiniti. Šmil. D označuje, že děj vyplývá jako důsledek z předcházejícího děje n. faktu; tedy, proto. Společná práce vnukala jim povědomí rovnosti a tak Slovanům nikdo nevládl. Vanč. Ví člověk, co zde ztratí, však neví, co tam najde. Tak ať mlčí! Vrch. Cestu věděl dobře a tak tam dobře přišel. Něm. „Smím-li přijít, tak ráda přijdu,“ odpověděla na její pozvání. R. Svob. Onehdy se mi zdálo, že mi vypadl zub, tak mám jen vždy tu holku a ty děti na mysli, a jestli se Jiříkovi něco nestalo. Něm. Psala, a pěkně, aby se k nim maminka odstěhovala, co že venku, k práci že už není, tak aby přijela. Jir. D Ob. vyjadřuje pouhou následnost, zejm. v podmínce, potom. Když dohrají karty, tak chystá vlastnoručně koupel. John. Kdyby nám nechali čas rozmyslet si to, tak by se byli přihlásili všichni, co tam stáli. K. Čap. D ukazuje na určitou míru, určitý stupeň nějakého dění; do té míry, tolik. Byly si v tváři tak podobny, že je nebylo možná rozeznati. Něm. Nebyl ještě tak stár, aby nebyl mohl počítati na deset, dvacet let odpočinku. Šmil. Zdá se, že matka je aspoň tak dalece hodnou ženou, že svoje dítě miluje. Kronb. Náruživost mu nemohla tak zaslepiti oči, aby se byl hnedle na tu neb onu holku pověsil. Prav. Jednou spral správcův synek malou sestru tak, že srdce nad ní bolelo. Šmil. Byl víc než dvakrát tak starý jako manželka jeho. Herb. Nebylo nikdy tak zle, aby nebylo zase dobře. Tůma. Ovšem, tak dlouho se chodí se džbánkem pro vodu — až se ouško utrhne. Baar. A jako byla divoká a žírná země Slovanů, tak byl sám národ divoký a žírný. Vanč. D Expr. ukazuje na značnou n. velkou míru. Proč pak tak zvolna, hochu, na tom koni? Hál. Nech mě koupat, pálí tak slunéčko. Něm. „Když byste teda byla tak dobrá,“ [pravila Voralka Haňačce]. Rais. A přece by byla tak ráda s Janem si pohovořila. Něm. Co je ti, Tkaničko, že tak vzdycháš? Jir. Člověk tak rád se vmyslí v to, čeho si přeje. Ner. Manželé se zahleděli na okamžik tak toužně do sebe, jako když slunce o polednách moře pije. Ner. Mně dech se v hrdle ouží a oči mne tak tlačí. Ner. Na tak těžký úpal hlavy pomoc jiná není nežli mladé jarní listí z lesní jahodeni. Ner. Proslýchalo se, že roste do krásy, ale tak krásnou si ji přece nikdo nemyslil. V. Mrš. D jak (jakž) tak adv. spojení vyjadřující neuspokojivou míru, jakost a p.; všelijak, ledajak. Uchýlili jsme se do vesnické krčmy a jak tak poobědvali. Kos. Den mu ušel jak tak. Herb. Dovrávoral se jak tak do své světničky. R. Svob. Zvedne housle, na kterýchžto dříve vždy jen jakž tak skřípal. Mácha. D tak tak (ps. též taktak) adv. sotva, stěží, těžko; (při popírání) málem. Macecha bědovala nad tím hrozným dřením, ale tak tak že něco ukuchtila a vyprala. Rais. Staroši tak tak že se silnicí hrabou. A. Mrš. Unikl tak tak lynchování, protože ho lidé cestou pokládali za vraha. Maj. Paní Plachá jen tak tak, že nespustí stavidla pro příval slz. Hnyková. Drželi se jen tak tak na vrchu. Šmil. Opakoval jsem kvintu, prošel taktak sekstou a propadl opět v septimě. Řezáč. Jaromír ležel na zádech a tak tak, že v tomto blaženém spočinutí neusnul. Č. Jeř. D vyjadřuje přibližnost; asi, skoro, snad. Mohlo být tak k druhé hodině po slunce západu. Třeb. Bylo to tenkráte na jaře, asi tak v máji. Svob. A přece mohlo být Marici už tak čtrnáct let, nemýlí-li jižní zralost. Ner. Tak kolem sv. Hedviky v noci uhodil první mráz. V. Mrš. Kmotře, strčte si tak tři nebo čtyři knihy do kapsy, aby to stará neviděla. Šmil. Co vydělal, stačilo tak na živobytí. Pitt. Nalézáme na venkově tak říkajíc materialie a realie duchovního díla. Týd. rozhl. D tak, tak tak, expr. ták ob. vyjadřuje souhlas, přitakání. „Z lesa, babičko?“ „Tak — tak — trochu chrastí.“ John. „Naši králové buli jinčí páni.“ „Tak, tak,“ svědčil Syka. Jir. Vy si vezete nábytek? Tak — jen pár těch starších kousků. Svob. Šunky a pléce dej opět do pytle. Tak. A nyní půjdeš se mnou. Šmil. „Jen pomalu, vojáčkové, z polehoučka, ták, ták, aby to chudáčka tak nebolelo.“ Jir. „Tak, tak, tatínku, zajeď si na trh.“ Kosm. D vyjadřuje podiv, překvapení, pochybování. „Tak?“ podivil se dlouhý, kostnatý Liška. Svob. „Což pak nevíte, že bude svatba?“ „Tak?“ Hál. Zasmála se v odpověď hlubokým, prsním, zřejmě vynuceným smíchem. Řekla: „Ták, zdá se ti?“ R. Svob. D dodává citového zabarvení n. důrazu (zvl. ve zvolání, otázce n. výzvě). „Kdybych já tak přišel o hodinu pozdě k obědu, to bych se měl po pěti.“ Čap. Ch. Takové zatracené štěstí hned tak někdo nemá. K. Čap. Mně tak napadlo, kdybych viděla skrze to sklíčko Josefa císaře. Něm. To tak — aby si Červenka něco myslel. Svob. To tak — lítat! Nohy líné hřeju raděj u kamen. Čech. Tak co, Adame, půjdete už? — „A, a, jen si jděte,“ hučí Adam. K. Čap. [Sousedé se potkali:] „Tak co?“ začal Hrabálek. A. Mrš. Který pak vy jste? No tak, co nemluvíte? Jir. „Tak s Bohem, Blaženko!“ řekl své dceři. R. Svob. Nějaká ženská lomcuje mříží a řve. „Ale tak nekřičte, Kuldová,“ domlouvá jí vrátný. K. Čap. „Tak pojď, pojď, můj synáčku!“ Rais. Tak, obal si hlavu a lehni. Jir. D Ve spoj. jak — tak (zast. tako) vyjadřuje srovnávání dějů, věcí, osob a pod. Žádná kaše nejí se ovšem tak horká, jak se uvaří. Baar. Ztratil rovnováhu, a nežli se nadál, ležel jak široký tak dlouhý dole na dříví. Šmil. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Baar. A jak přijel, tak odjel. Herb. Jak k dílu, tak k jídlu. Baar. My tě všichni, jak maminka, tak já a všichni pozdravujeme a líbáme. Jir. Ti neudělali jakživ nikomu nic dobrého, jak starý tak ten mladý. Herb. Němohra rozhodně poutala, jak svou novostí, tak i příjemným dojmem. Čech. Jako země vzděláváním, tako um naukami stává se lepší a úrodnější. Jg. D ve spoj. jak tak vyjadřuje pouhé slučování. Všichni jsou lékaři, jak mladí tak staří, naději pustili. Čel. Neostýchala se odpovědi rovněž tak kratičké, jako rozumné. Šmil. Loďařství jak na Volze, tak i na ostatních řekách jest hojné. Havl. Hladí jejich [knih] pevné hřbety jak rukou, tak i pohledem. Mach.
  • tak, ťak citosl. (ve spoj. tyk — tak, tik — ťak) napodobující tikot hodin. To slabounké tik tak na malých hodinkách s budíčkem zvyšovalo jen hrobový klid vůkolní. Kun. [Hodiny] posmívají se mi svým jednotvárným tyk tak, tyk tak. Čech. Hodiny jen ve přístěnku jednotvárně tiky — ťak. F. S. Proch. D napodobuje hlas některých ptáků. „Tak-tak-tak,“ ozval se pestrý rehek. Lid. nov. V. t. tiktak.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 2032 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 2032