• tisíc, -e m. čísl. (2. pl. tisíc i tisíců) vyjadřující deset set. Dostal od něho darem tisíc zlatých. Jir. Sedmdesát tisíc je nás před Těšínem. Bezr. Jak také jinak [jednat] — jde-li o tisíce a statisíce a nakupuje-li se dříví ve velkém. John. Kdyby mělo děvče jen osm tisíc, já bych si ji vzal. Ner. Plody pilné práce našeho národa shrábla vrstva horních deseti tisíc. Pavlík. Hrabcovi to jde od tisíce ke stu stále hůř. Herb. D (často v pl. tisíce) expr. velké množství. Já Ti tisíc hubiček v tom psaní posílám. Rais. Několik sklenic rozlítlo se na tisíc střepů. Herold. Mělať tisíc otázek ke mně. Podl. Vámi nepohne nic, co tisíc jiných do extasí přivádí. Zey. Poznám Lídinu šlépěj mezi tisíci. K. Čap. Na tisíce očí hledělo pohnutě a zvědavě za nimi. Šmil. Tisíce a tisíce sedláků bude ve zbrani. Jir. [Na nebi] se třpytěly tisíce tisíců světel. Něm. Vidí tisíc a tisíc kvetoucích slunečnic. Zey. Dědeček měl tisíc chutí ještě si nacpat. Rais. Měla tisíc dobré vůle ukonejšit jej. E. Jel. Takového purkmistra už Klenčí nebude mít ani za tisíc let snad nikdy. Baar. Stál vzdálen všem těmto sporům na tisíce honů velmi daleko. Baar. D zesiluje zaklení. „Tisíc hromů!“ klel pan Kondelík. Herrm. To nám to dalo! čertův sníh, aby do něho tisíc láter! Klost. Tisíc kulí do cibulí — vždyť jsem mu to poznal na nose. Baar. Tisíc milionů granátů! To by bylo neštěstí! Tyl. Stůj chlape! nebo ať do tebe tisíc tisíců. J. z Hv. „Tisíc set! to je výslech!“ Krás.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 442 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 442