• toulati se ned. sem tam, bez cíle choditi, procházeti se, přecházeti. Nevyjdu-li za bránu, toulám se po nejlidnatějších ulicích. Jan. Toulali jsme se spolu pod starými oblouky mostu. Podl. Oddával se volnému toulání polem, lukami, lesem. Jir. Několik psů toulalo se po dvoře. Něm. Přen. Mraky jako bledé stíny toulaly se nad zemí. Mrš. Zrak Svobodův toulal se po sloupcích časopisu. Čech. Vondrovi po lících neustále se toulal podivně výsměšný úsměv. Vrba. Myšlenky Rybářovy toulaly se po zabavených polích, lidech, rodině, dětech těkaly. A. Mrš. Od statku ke statku toulala se náhlá zvěst. Mrš. D zdržovati se často a nežádoucně mimo domov n. na nenáležitých místech, vésti tulácký, neklidný život, potulovati se. Po škole neběhala a netoulala se jako jiné dítky. Prav. Jdu navštívit tebe, když se ti muž toulá. R. Svob. Nic z něj není, jen tak po známých se toulá. Šrám. Kde pak se pořád touláš? Jir. Vrazili sem toulající se propuštění vojáci. Jir. Zanech toho věčného po světě se toulání. Zey.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 264 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 264