• uciťovati ned. řidč. pociťovati. Mysl dívčí velmi záhy uciťuje i nejjemnější paprsky přízně mužské. Schulz. Neuciťuje kolem sebe měkkých podušek. Nov. Kravky uspokojeně zabručely, uciťovaly se jaksi v přítomnosti své hospodyně v ochraně a bezpečí. Šlej.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 8 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 8