• udělati dok. (co z čeho) vyrobiti, zhotoviti, vytvořiti něco z něčeho. Dej prkének nařezati, kolébku z nich udělati. Erb. Na knihy si udělal polici. Prav. Okolo sedadel z drnu udělaných vinulo se vinné réví. Mácha. Od udělání dubového kolu, špalku a palice kolářům dáno 1 zl. 15 kr. Č. lid. Ve dne musil udělati třicet sáhů dříví v panském lese. John. Naposledy si udělala má domácí z mé škatule kukaň. Stank. Z těch topasů dal jsem udělati Johance náušnice. Jir. Dal jsem si udělat nový frak. Rub. Vrabci si tam udělali hnízdo. Just. Tu si udělal černou mastičku a potřel si ní tváře. Něm. Podél nové redakční korektury udělal dvě červené čáry. Čap. Ch. Pod posavadní život udělal tlustou čáru skončil jej. Mrš. Inu, ženská, udělá škrt přes rozpočet, jen to šmikne změní, pokazí program. Těs. [Čamrda] udělal si z rukou trubku a zahoukal mlynáři do uší. Sab. Na dvéře jsem udělala křídou tři křížky. Svět. Nechal pivo stát a bez pozdravení odešel. Já udělal za ním kříž zažehnal jsem ho. Něm. Vyléčil i takové, nad nimiž doktoři udělali kříž vzdali se naděje. Salich. Ona musí vlasy [nevěstě] rozčesat, zaplést, napálit, zkrátka „nevěstě hlavu udělat“ upravit účes. Baar. Člověče, myslím jako bych měl ještě udělat díru do světa něco dokázati. Nový. Udělali jsme to včera díru do světa, co? zahýřili jsme si. Šrám. D (co) uvésti něco v skutek, uskutečniti, zaříditi něco. Uděláme si tu svou práci na poli a v stodole. Pfleg. Ve Vídni všecko za ně udělají. Jir. Jak sis udělal, tak máš. Něm. Když uděláš, jak ti poradím, pták Ohnivák bude tvůj. Erb. Pomocí peněz dá se pro bližního mnoho udělat. Ner. Já nebudu krejčím, ať se mnou otec udělá, co chce. Prav. Chválili [si]‚ jak se jim hezky vede: „To udělala škola!“ způsobila. Svět. Udělal jste dobře, že jste vyvolil mne za posla. Štol. Barča zakřísla a udělala oheň. Pfleg. Běžte a udělejte světlo! Vlč. Udělalo se světlo jako uprostřed dne. Herb. Tři lidé nebo třeba čtyři a pět a udělají spolek. Ner. Udělal jste si zápis sám. Svět. Běžím pro notáře a svědky, abychom udělali testament. Just. Maturitu neudělám! R. Svob. Byla by mu pomyšlení udělala splnila každé přání. Pitt. Mně to udělej k vůli. Mrš. Udělal jim po vůli vyhověl jim. Jir. On by tenhle člověk dost hleděl, aby jí udělal za vděk zavděčil se jí. Rais. Udělaly mně mnoho dobrého. Erb. Příteli nejdražší, udělal jste mi svým dopisem velké potěšení. Braunerová. Jako mladý kadet udělal jsem při manévru chybu. Šmil. Inu, udělal hloupost. Staš. A proč si neudělal ten Jakub raději smrt, když se mu talk špatně dařilo? Svět. Udělej tomu [známosti], holka, konec skonči to. Staš. Ó, já s ním udělám krátký proces budu s ním brzo hotova. Štol. Udělal právu a spravedlnosti zadost. Něm. Takovou ostudu přece bychom mu neradi udělali. Hol. Přiznám se, že neudělal na mne strýc dobrý dojem. Šim. Uměl si udělati pořádek. R. Svob. Budeme muset na ty nesprávnosti poukazovat, nedbat na to, že nám to udělá zlou krev. R. právo. Jsi rozumný chlapec a dovedeš si udělat pojem. Branald. Jedna vlaštovka jara neudělá. Pořek. Udělali spolu první tři kroky návratem k domovu. Čap. Ch. On bez ní neudělal krok. Šim. Hupky přes plot bych udělal a šel s tebou. Šmil. Houkla rána — kůň udělal přemet. Vrch. Honza Filous mu udělal poklonu. Křič. Objal mne, to neudělal ještě nikomu. Čap. Ch. Doktor měl patrně děti rád: udělal přívětivý obličej. Čech. Udělal kyselou tvář. Svět. Já udělám pekelný rámus. Pfleg. „Udělal si z nás smích,“ pravila jim. Rad. Uměl. Beseda si udělala ze svých přispívatelů dobrý den. V. Mrš. S nějakým olejkářem smluvil se v hospodě, že si udělají žert. Herb. [Musil] křičet a hrozit, ať ustoupí, ať udělají cestu. Jir. Slečinko, račte udělati místa, takovému děvčátku se sluší staré dámě ustoupiti. Rais. Jirát už je starý chlap, ať udělá místo mladšímu. Šim. Ob. Dovedl udělat padesát půllitrů za noc vypít. Lid. nov. „Venoušek udělá jednou paseku,“ liboval si něco dokáže. F. B. Vaněk. Udělal na jednoho frajera boudu a hned si na ni vypůjčil obalamutil ho. Týd. rozhl. Ten [dozorce] ti potom udělá nohy prožene tě. Vl. Proch. Na plesu maloměstském udělala si známost navázala milostný poměr. Her. Udělal si jeden den volno. Týd. rozhl. „Jak živ jsem tak lehce nevydělal peníze, udělejme si bene“ popřejme si. Baar. „Ty mi nevěříš, Magdo?“ udělala velké oči podivila se. Č. Jeř. „Šmarjá!“ udělala teď i srdnatá Iza. Čap. Ch. Na pana učitele udělal za zády — takhle. A. Mrš. Fam. [Dědek, bába, vnučka a zvířátka] udělali bác. Hrubín. [Pes] šel k tetě Heleně a udělal panáčka. Týd. rozhl. Vulg. Potřeboval jsem jednou jít na velkou stranu a udělal jsem to do kalhot. Halas st. Slang. Adaptace Stendhalovy novely je velmi dobře udělaný film. Lit. noviny. Na [dramatu] zřetelně proráží jeho filmové udělání. Vodák. Kdyby ředitel [divadla] mohl předvídat, udělá-li kasu bude-li mít velký zisk. Čap. Prac. slang Těch sto metráků „udělají“ [horničtí úderníci] standardně každou směnu. Tvorba. Sport. slang Udělal ruku v trestném území Polabana dotkl se míče rukou. R. právo. [Propusti] v sobě skrývají nebezpečí „udělání“, to jest převrhnutí lodi. Týd. rozhl. Hovor. Jak vidíte, rozhodl jsem se vás udělat, zajistit vaši kariéru. K. J. Ben. Argot. udělat káču vyloupit pokladnu. Což abychom to nádobí a ten dům udělali znovu a lépe vykradli. Vanč. [Kdybych] křísnul tě do čela — si udělanej! hotov, mrtev. Maria. D (z koho n. čeho koho n. co, koho, co jakým, kým, čím) způsobiti, aby se někdo n. něco stalo nějakým, někým n. něčím; udělati se státi se. Řekni to ještě jednou a udělám z tebe placku! Klost. Milostné zvířátko uděláme z vás. Sab. Udělal Luhovský z tebe zemanku. Svět. Z černokněžníka udělal se havran. Erb. V Praze něco ze sebe jsem udělal, jsem něčím, a tu bych byl ničím. Svět. Co vše deset roků ze člověka neudělá! Čap. Ch. Vy jste si udělali ze mne blázna. Havlasa. Rád si z člověka Kašpara udělá. Baar. Udělal z komára velblouda zveličil, přehnal. Něm. Družbovi div nezamrzl leknutím jazyk, ale co naplat, udělal z nouze ctnost. F. B. Vaněk. Měl starost, aby mu Kulich z jedné kytary neudělal dvě. Herrm. Mé děti, udělám z vás rytíře. Zey. Radostí plakal, že jeho syn „udělal“ takového pána. Hol. D (koho kým) ustanoviti, jmenovati někoho někým. Mohli by tě už udělat na Kramolně rychtářem. Něm. Divil se, že takového mladíčka udělali notářem. Staš. Kdyby psa udělali i králem, neohryzoval by proto přece střevíc. R. Svob. Udělali kozla zahradníkem. Tyl. D (co) dosáhnouti, nabýti něčeho, získati něco, přijíti k něčemu. Cítil, že neudělá kariéru. Zey. Voják nemůže udělat šarži. Tille. Chudá slečna udělala štěstí. Poláč. Báby s jablky udělaly tenkráte velmi dobrý obchod. Svob. Starý Vacek udělal bankrot. Just. Ob. Krušina udělal terno s Krušinovou. Šmil. Mohla udělat jinou partii. Herrm. D (co komu) provésti, vyvésti něco nenáležitého. Děti se tomu divily, jak to ta babička hned ví, když něco udělají. Něm. A co vám udělal můj muž, že mu nedáváte pokoje ani dnes? Třeb. Tak se mně stejskalo, když po všem, co jsem obětoval a zkusil, tohles mně udělala. Jir. Můj synečku zlatý, co jsi mi to udělal? Baar. Pro Krista Pána, aby si tak něco udělal! Svob. Co jste si udělali s milostpaní? Šrám. „Když je člověk spravedlivý, co mu kdo může udělat?“ pronesla. Rais. A co ti to udělá, když na zpáteční cestě tam zajedeš? Herb. [Přidejte nám po kousku plátna.] Co pak vám to udělá. Pitt. Musili Zálešáka držeti, aby si něco neudělal nezpůsobil si smrt. Herb. D (komu) lid. okouzliti, očarovati někoho, učarovati někomu. Ze msty by mohla našim kravám udělati, a co bych si já nebohá pak počala? Kosm. Paráda jí už také udělala. Bouš. Panenko má, tys mi udělala! Holý. Hoch tomu nerozuměl, ale mlčel, jako by měl uděláno. Něm. To vám bylo, jak se říkává, jako uděláno; jak jsem přišel na Holé Vršky, tu se vám dvířka dostavníku sama otevřela. Svob. Umřel na „udělání“! Na uřknutí, šedivče. Třeb. Jakub Suchářípa měl proti leknutí uděláno nelekal se. Čap. Ch. Pro strach měli na Chodsku odjakživa uděláno nebáli se. Baar. Vy máte, doktore, dnes pro smích uděláno musíte se stále smát. Šmil. D Lid. ujednati, umluviti, vymíniti něco. Měla po rodičích udělané místo v chalupě a při stole až do své smrti. Baar. Mám to s pánembohem uděláno, že mne tenkráte ušetří. Svět. Plátna a kanafasu dalo se dělat tolik, co stačilo čeládce, jak měla tato ke mzdě uděláno. Pitt. Bylo uděláno, že se bude Enefa učit tři roky. Svět. Vždycky smutnější úkaz, když děti oddělují rodiče podle „udělání“. Třeb. D udělati se vzniknouti, nastati, povstati. Až se mu v uvadlé tváři udělal od nosu ke rtům dlouhý záhyb. Jir. Venku se udělal vítr. Šmil. Udělal se překrásný den. Til. Na cvičení udělalo se mu zima. Mrš. Evičce se udělalo černo před očima. Svět. Udělalo se mu zle. Prav. Ve chvíli udělalo se jí z tohoto jedovatého uhranutí tak na nic, že musely se sestrou odejit. Čap. Ch. D udělati se pro sebe ob. osamostatniti se. Zatím se Hanes uďál pro sebe a na chalupu se oženil. Pitt. Co to, že vy dva jste se udělali tak docela pro sebe? Til. V. t. udělání, udělaný.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1865 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 1865