• upadnouti dok. (příč. upadl, subst. sloves. upadnutí) vykonati vlastní tíží pohyb k zemi, spadnouti, svaliti se. I studánka zakalí se, když tam kámen upadne. Vrch. Když slepý slepého vodí, oba v lámu upadnou. Čel. Ne proto, že je poledne, ale že by hlady upadl. Ner. Upadl jsem v prach, kde ležím před tebou. Zey. Jen opilý cihlář Žuchla, chytaje se zahrádek, aby neupadl, dělal výtržnosti. Herb. Upadla jsem o schody do sklepa. John. Od hřmotu velikého dva rodní bratři s dubu upadli. Čel. Dávejte také pozor na cestu, abyste neupadly. Něm. On ji chopil za rameno, jakoby ji chtěl chrániti před upadnutím. Klost. Podkova upadla na zem a zazvonila. Herb. Kníže upadl na tvář zemřel. Vanč. Dole pak upadla Nepomuková jako snop omdlela. Čap. Ch. Jen aby chtěje ujíti dýmu, neupadl do ohně se nespálil. Šmil. Byli do upadnutí unaveni a k nevydržení promrzli do úpadu. Lum. Přen. Do mladé trávy přes vrcholek jedle upadlo světlo večerní. Svob. D sklesnouti, pošinouti se doleji z obvyklé polohy; snésti se, sešinouti se shora dolů; dolehnouti. Pak upadne na kolena, pláče, vzdychá, bije se v prsa. J. Malý. Pohlédl mu do očí a vysoký mandarin upadl do poklony kotan. Strn. Upadla do křesla a pohlédla na Valtra strašnýma, rozevřenýma, krvavýma očima. R. Svob. Tíha upadla na duši mou padla. Čap. Ch. Zrak jeho upadne na pečet. Lum. Poznámky její o možné smrti temně a silně naň upadly. Svob. D odděliti se, uvolniti se se svého místa, vypadnouti, odpadnouti. Tak dlouho se chodí se džbánkem pro vodu, až ucho upadne. Havl. Bez té [vůle Boží] lidem neupadne ani vlásku s hlavy. Heyd. Upadl meč s bílé stěny černá prsa ve vůdcova. Heyd. Nad nimi kýval druhdy porculánový Číňan hlavou a kýval by snad posavad, kdyby mu nebyla upadla. Čech. A když slzička upadla, v ty bílé ňádra zapadla. Erb. Viselo jí zrovna nad hlavou, a nad ním ptáček, ten sletěl na větvičku a jablko upadlo královně na klín. Něm. Přen. Hanuš mlčel, slova neupadlo s bledých rtů. Heyd. Expr. Teď mu práce z ruky upadne, jak se zešeří přestane pracovat. Svatoš. Tatínek žertoval, že mu upadnou nohy, budu-li je tak prohánět že se hrozně unaví. Č. Jeř. Pomůžeš umýt domácí paní nádobí. Ručičky ti neupadnou nebude to pod tvou důstojnost. Kult. pol. To jsou otcové, kteří mají srdce na pravém místě — a nebojí se, že jim upadne s erbu že se poníží. Vrba. To je krása, to je krása! Až by člověku srdce upadlo! člověk cítí nejvyšší rozkoš. Herrm. Ať mně půl jazyka upadne, lhu-li, že té mince nevydobudu (v zaklínání). Win. A tu je má ruka, ať mi upadne u ramene, sáhnu-li na váš maletek. Baar. Hodnověrná osoba! Aby jí jazyk upadl! (kletba lháři). Šmil. Zas tam někomu pazoury upadly, že nemoh dveře držet byl líný. Herrm. D dostati se, přijíti do nějaké situace, octnouti se v nějakém stavu, zvl. nepříznivém, státi se nějakým. Upadl mezi handlíře, aby jej odírali. Jir. Kdo upadl v šatlavu pro přečin, ať si posedí. Win. Žena nesmí sílu mužskou chtít napodobit, sic upadne v posměch. Ner. Pověděla mu všechno, co se sběhlo, i to, jak upadla v podezření. Jir. Upadla tím „černá Marie“ do špatné pověsti v obci. Herb. Upadla v nepamět a zapomnění. Vanč. Za oněmi dveřmi [cařihradského paláce] byla garotáže pro ty, kteří zde upadli v nemilost. Ner. V oné u Ostřehoma nešťastné bitvě upadl do zálohy pana Vítka z Hluboké. Šus. Pro boží pravdu mohla bys upadnout v nebezpečenství. Jir. Po jeho smrti upadly jsme do veliké bídy. Svob. Mohla bys upadnout z lásky v nemoc jako princ? Hál. O svatbě Myrta náhle upadla v bezvědomí. R. Svob. Z jedné krajnosti upadl do druhé. Baar. [Mysl lidu] v době protireformační upadla ve věcech náboženských do naivnosti. Hol. Z nejvyššího rozohnění upadl lid ihned v apathii. V. Mrš. Helena upadla do rozpaků nad rozmanitostí neznámě vypadajících jídel. K. J. Ben. Upadl rázem do obchodnicky nadšeného, sebeobdivného tónu. Řezáč. Teprv nyní spravedlnosti do rukou upadl. Prav. Modlete se též vy, abyste neupadli v pokušení. Kosm. Malý národ je vždy vydán v nebezpečí, že upadne do nízkého provincialismu. Zápot. D octnouti se v úpadku, zhoršiti se, utrpěti. Poslední dobou jaksi upadl jeho zevnějšek. Ančík. Až do kostí proniknuti jsme byli Palackého učením, proč národ náš upadl. Herb. Rozmachem industrialisace a velkovýroby upadla však umělecká kvalita českého skla. Týd. rozhl. Dovedete si představit, jak mi kancelář upadla za těch osmadvacet měsíců. Ben. Město věrné stavovské straně za války třicetileté značně upadlo. Týd. rozhl. Dial. Od toho ustavičného trápení neborák tak upadnul, že nohama zaplétal spadl se. Něm. D zmizeti, ztratiti se. Brzy klesla veliká říše Vladimíra a s ní upadly vyhlídky na samostatnost národu Maloruského. Havl. Bohužel nyní upadl zvyk, že si matador sám vybere svého býka. Zdroj.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 925 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 925