• usnésti se dok. (o čem, na čem), řidč. usnésti (co) po úvaze n. po poradě s někým n. ve sboru rozhodnouti o něčem, dohodnouti se, ustanoviti se na něčem, smluviti něco. Z usnesení závodní schůze a závodní rady byly zvýšeny mzdy. Zápot. Své vnitřní poměry může si Národní shromáždění upravit v mezích tohoto zákona vlastním usnesením. Ústava. Letos v únoru byl usnesen zákon o nedělním a svátečním klidu v obchodech a živnostech. Zápot. Několik dam se usneslo zaříditi vyšší jakousi školu pro děvčata. Zey. Definitivní organisační strukturu odborů usnese všeodborový sjezd. R. právo. Zbraň nosili [Chodové] vždy i za dob, kdy podle usnesení sněmovních ostatním obyvatelům našeho království toho dovoleno nebylo. Jir. [Je] málo hlasů k usnesení. Čech. V tichém údolíčku ratibořickém usneseno o krvavém, obrovském boji rozhodnuto. Jir.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 231 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 231