• ustaviti dok. vytvořiti, založiti, zříditi nějakou organisaci; ustaviti se utvořiti se jako společenství, organisace. Imperialisté neměli možnost soustředit síly proti nedávno ustavené vládě sovětů. Stalin-J. Proch. S ustavením lidové demokracie v naší zemi se změnila měřítka uměleckých děl. Lid. nov. Celá organisace strany [se] zavazuje propagovat a ustavit v obci JZD. R. právo. Ověření [náhradníka] budiž provedeno nejdéle do šesti měsíců od ustavení sněmovny. Ústava. Okresní školní úřady jsou povinny dbáti toho, aby byly volby do újezdní školní rady a ustavení nové újezdní školní rady včas provedeny. Kouba. Má-li národ ustavit si národní literaturu, musí být dost osvíceným. Čas. I v Jestřabí u Jilemnice ustavil se sbor přívrženců víry té. Staš. Nový literární spolek ustaví se co nejdříve. Lier. D ustaviti zast. ustanoviti, určiti; ustaviti se rozhodnouti se. To všecko jest už promyšleno a pevně ustaveno. Hol. Na tom sboru byl soud ze zákona božího, ale ne vedle ustavení papežského. Pal. Až posud prý se stavovský výbor na ničem neustavil. Havl. [Císař] myslí na tom se ustavil, žeby potřebné bylo všecky krajiny zatatranské až k moři baltickému vybojovati. Šaf. D ustaviti (koho zač) zast. ustanoviti, jmenovati. Nežli z Říma se odebral, ustaven jest od papeže za arcibiskupa Pannonského a Moravského. Čel. D Zast. umístiti, postaviti, zbudovati; ustaviti se postaviti se, zaujmouti místo. Před pavlány byla ustavena sedadla pro sudí dnešního sedání. Tyl. Tenť ustaví dům jménu mému. Čel. Zatím se duchovenstvo bylo usadilo a ustavilo každý na místě přiměřeném jeho hodnosti a věku. Havl.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 123 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 123