• uvažovati ned. (o kom, o čem, řidč. co) bráti v úvahu, rozmýšleti, přemýšleti. Uvažoval jsem, co teď. Jir. Zpozorovali [sluhové], že náručnímu uletěla podkova, ale uvažovali úzkostlivě, jak s pravdou ven. Herb. Když prvé dni uplynuly, nabyl rozvahy a dostavilo se chladnější uvažování. Herb. Nadšení zmizelo i střízlivé uvažování zavládlo. Jir. Sněm uvažoval o předloze vládní. Rez. Pracuje neb odpočívaje zvykl již uvažovati poměry, v nichž žil, tvořiti si své vlastní názory. Třeb. Ne jednou, ale tisíckrát jsem vše uvažoval a rozebíral. Svět. Věk ještě uvažoval o své návštěvě. Jir. Uvažují jenom o samých hloupostech. John. D (co) řidč. bráti na vědomí, posuzovati, probírati. Pan farář uvažoval chudobu jeho a pomohl mu. Herb. On [Vratislav] uvažoval dobré vlastnosti, kterými tebe nadal nebes Pán. Vrch. Benefice třeba uvažovat vzhledem k obecenstvu. Ner. Uposlechněte mé upřímné rady, neuvažujte dopis otcův přísně. John. Při statistickém výpočtu ocelového skeletu se uvažuje vlastní váha tepelných změn. V. Kolář. Z lidských zkušeností uvažujeme zase ty, které jsou nám nejbližší, a to jsou naše. M. Han. Uvažujeme [při zvukoměřictví] nejdříve polohu jedné stanice a cíle. Elznic. Sklepní zdivo je uvažováno z cihel normálního formátu. Úř. l. Uvažované zvýšení výkonnosti [ve stavebnictví] rozumí se samozřejmě bez jakýchkoliv nepříznivých důsledků. Frid.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 354 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 354