• vědecký adj. k vědě se vztahující, vědy se týkající, vědě vlastní. Marxismus chápe vědecké zákony jako odraz objektivních procesů, probíhajících nezávisle na vůli lidí. Stalin-J. Proch. Vědecká práce má za úkol vyhledávání, popis a třídění materiálu, s kterým daná věda pracuje. Muk. Veškerá výchova a všechno vyučování buďtež zařízeny tak, aby byly v souladu s výsledky vědeckého bádání. Ústava. Vědecká diskusse a polemika záleží právě ve vyvracování tvrzení a důkazů. Krej. Třídně uvědomělou část [dělnictva] nazval zakladatel vědeckého socialismu, Karel Marx, proletariátem. M. Volf. Soustava poznatků určitého oboru jest věda zvláštní čili vědecká disciplina. Krej. Z Jungmannových snah o časoměrnou prosodii, z jeho úsilí o vytvoření spisovného, zvláště básnického a vědeckého jazyka [proráží oposice proti Dobrovskému]. J. Han. [Působí] v Kyjevě, jako professor i jako vědecký spisovatel. Jir. Uchystáno bylo vše ku přijatí hostů v komnatě, v které se nacházely otcovy vědecké sbírky. Dou. Po zdárném ukončení aspirantury je třeba, aby nový vědecký pracovník napsal samostatnou disertační práci. Ml. fronta.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 435 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 435