• vůbec adv. obecně, všeobecně. [Hoši] poznali Frantíka, poněvadž tu byl vůbec známý. Hál. Babička říkala o panu mlynáři, či lépe o panu otci, jak ho vůbec každý nazýval, že je rozšafný člověk, ale čtverák. Něm. Avšak již V. Hájek z Libočan píše Hudlice, jak lid domácí vůbec vesnici nazývá. Zel. Rusové však [z bitvy] ustoupili; načež brzo, jak vůbec známo, zapálení a sežhnutí Moskvy následovalo. Čel. Že však to nové divadlo na koňském trhu jen z prken zbito bylo, nazývali jej vůbec boudou. Hýbl. Bürgerova německá Lenora známa jest vůbec. Erb. V každém domě zřízena byla sladovna a ve městě vůbec počítalo se čtrnácte pivovárů celkem. Jan. D vyjadřuje, že osoba n. věc, o které se mluví, se chápe v obecné platnosti, neomezeně, všeobecně, v celém rozsahu. Měl ho rád pro jeho statečnost a příchylnost k panu Jiskrovi a k Čechům vůbec. Jir. Mluviti o povaze člověka vůbec bez ohrazení byla by úloha takměř nepřehledná. Durd. Tuze pěkný je výrok, že je jen jedno umění vůbec, žádné ale pouze národní umění. Ner. Naskytuje se přirovnání „Slávy dcery“ k jednomu z největších děl moderní poesie vůbec, k Byronovu Childe-Haroldovi. Vrch. Sociální otázku pokládají za životní součást české otázky vůbec. Herb. Z toho se přišlo na úrodu zvlášť i vůbec. Něm. Já vám to vyložím ještě jednou, žáku Půlpáne, abyste byl lépe připraven pro postup do vyšších tříd a vůbec pro život. K. Čap. Hovor. Marie musí vidět, že i já stojím nad svým okolím — myslím duševně a vůbec. K. Čap. D docela, úplně, naprosto; vůbec ne ani trochu, naprosto ne. [Ohlížel se,] neuvidí-li svou druhou dceru, na jejíž existenci vůbec zapomněl. Čap. Ch. Z bitvy u Leuthen přešli [vysloužilci] na vojanství vůbec. Jir. Této věci býval vůbec pamětliv a milovný. Šmil. Jde-li o objednávku, o které vůbec nic nevíme, optáme se: Kdo to u vás objednal? V. Math. Poslanci nemohou být vůbec stíháni pro své hlasování ve sněmovně nebo v sněmovních výborech. Ústava. Nechápala vůbec, proč jí to povídá. V. Mrš. Jevíšek vůbec mu nerozuměl. K. Čap. Popanštělému sedláku Jelínkovi [krejčí] kalhot vůbec nespravil. A. Mrš. Hned si také řekl, že není vůbec možno, aby s ní tancoval. Rais. „A dopisujete si s tou dámou?“ „Vůbec ne!“ John. Strop skládal se z dřevěných trámů, vůbec neobílených. Dyk. D a vůbec slang. vyjadřuje nelibost nad něčím a odmítání dalšího hovoru o tom. A vůbec, Vláďo, co se mezi nás pleteš? Til. Já jsem měl vzteka, že bude škola, jelikož musím chodit obutý a vůbec. Poláč. Ono se totiž dalo do deště, a že se jako půjdem schovat a vůbec. Neff. D vůbec vyjadřuje zdůraznění, zesílení. Nevěděla ani, zdali vůbec a kde asi žije. Just. Ani jsem nevěděl, že tam vůbec jaká dáma. Jir. Bezpochyby, měl-li on vůbec nějakou první lásku. Pfleg. Stojí vůbec za práci, jím hnout? Vrch. Martin nechodil za Rozárkou, celá jejich známost byla vůbec zvláštní. Šmil. Vlekl [měsíc] jej [svůj plášť] náměstími a ulicemi, kdekoliv vůbec místo nalezl. Ner. [Uvažoval,] proč vůbec to udělal a dragona na nepravou cestu zavedl. Jir. Má-li vůbec ještě něčeho dosíci, musí jednati odvážně a náhle. A. Mrš. Vyčítal si, že jí neuměl líp odseknouti, ba vůbec nějak potrestati. Herb. Vůbec jsem se snažil od prvopočátku, abych měl u divadla co dělat, abych tam mohl být. Jir. Vůbec bylo v zahradě trávy více než čehokoliv. Hál.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 382 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 382