• veksl (ps. též vexl), -u n. -e m. starší lid. směnka. Jim [sedlákům] by se mělo zákonem zapovědět podepisovat veksly. Hol. Nikdo o tom nesměl vědět ani muk, žádný úpis, žádný veksl — jen ruky podání. Jah. Položím ji [tisícovku] na dřevo, ostatní půjčí v záložně a podepíšu veksle. Jah. D Starší lid. výměna dětí za účelem naučení cizí řeči, handl. Kačenka, když jí bylo asi dvanáct let, dána jest na rok do Svítav na němčinu vekslem za jakéhosi synka Svítavského. Kos. Byla [dívka] půl roku v Němcích na vekslu. Lier. D Lid. výhybka na dráze. Něbuděš [strojvůdce] litať a veksle přehazovať. Mart. Přen. Co myslíš, proč tě chtěl?! Přehodit veksl, jak mužští říkají změniti ženu. Ros. Chlanda mi to řekl dnes v noci stručně, ale jadrně: „Přehazujou se ti v mozku veksle!“ jsi pomatený. O. Han. D Mysl. slang pěšinka, stezka pravidelně používaná zvěří. [Měl] dobře vyčíhaný veksl, kudy každý večer jelen z lesa na luční pastvu vychází. Stroup. Šli se z paseky podívat na srnčí veksle. Pitt. Proč by si nemohli popovídat o lese, o zaječích vekslech? Drda. Podívej se, tady má [kočka] svůj veksl. F. Ben. Přen. Lesníci a mlynáři z okolí mají tam [v hospodě] už od nepaměti svůj „veksl“. Tůma.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 50 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 50