• záplava, -y f. velké množství vody rozlité z břehů, zátopa. Byl to kraj stojatých vod, kraj záplav dostavujících se třikrát do roka. Vanč. Je to jediná země, která nebyla zasažena dešti a záplavami. Bass. U nás možno zakládati zelinářské zahrady podél řek, které netrpí záplavou. V. Bílý. Řeky a potoky vystoupily z břehů a s hor se do údolí valila kalná a hučící záplava vodní příval. Kubka. Povídalo se, že se vojska jeho rozlila jako záplava. Jir. Jako záplava zachvátil mne tento cit. Podl. Přen. Naslouchal se záplavou v očích slzami. Herrm. Záviše a Václav ji spatřili v záplavě krve. Vanč. Všude lidí až husto a ještě noví a noví docházeli, jako potůčky z ulic sem do té záplavy na rynku přitékali. Jir. Tedy též na medicíně, jak vyrozumívám, je okamžitá záplava. Her. Bylo venku kouzelně v měsíční záplavě a v lichotném chladu letní noci po horkém dni. Buchl. D velké množství něčeho působícího zhoubně, nepříznivě. Kdyby zemi hrozila nepřátelská záplava, může se počítat i na ženy a dívky. Hol. Kalich český stal se viditelným znamením svobody ducha a volnosti svědomí vůbec, heslem národní bytosti české proti záplavě živlu německého. Schulz. Záplava obecné zhouby stihla hltnou vlnou také poborské zákoutí volného Chodska. Jir. Jakmile se housenky vylíhnou — je pak nemožno přemoci housenčí záplavu. V. Bílý. D Expr. vůbec velké množství, spousta něčeho. Všude zelené keře, plno trávy a záplava květů. Mus. Vypadá to [v zahradě] tak, jako kdyby si sady byly vypůjčily z nebe záplavu nejbělostnějších obláčků. Čap. Ch. Přešlapoval na chodníku před vchodem lemovaným záplavou žárovek. K. J. Ben. V podobné záplavě okras libovala si měšťanská třída v letech devadesátých. K. Konr. Zdeněk měl záplavu překrásných světlých vlasů. Maj. Pohledla na záplavu korespondence před sebou. Č. Jeř. Záplava papírových peněz. Zápot. Snesla se na naše nakladatelství, knihkupectví i redakci skutečná záplava objednávek. Ml. fronta. V záplavě vánočních knih pro mládež je veliká část nehodnotné četby. Lit. noviny. Zastavení této novinové záplavy si veřejnost všeobecně přála. R. právo. V záplavě nejnovější produkce básnické ve Francii nedělala žádná publikace takovou sensaci. Vrch. Je nutno tuto záplavu umění nějak rozumně usměrnit. K. Schulz. Ze záplavy politických událostí posledních dvou let bylo příliš mnoho dojmů zevnitřních. Ner. Sotva stačil odpovídati na záplavu otázek. Trýb. Malá závrať pokoušela se o Hanu z té nekonečné záplavy slov. Maj. „Výmluvná“ paní měla vedle sebe také „výmluvného“, jenž by záplavu její řeči dovedl obratně zarážet. Jir. Již nám v této záplavě zpráv unikaly podrobnosti. J. Hron. Celá záplava posledně prožitých dojmů kouzelného opojení se navrátila. R. Svob. Tón [varhan] hučel, prodlužoval se a zpíval, rostl v celou záplavu zvuků. Merh. Záplava náhlého, prudkého světla oslňovala na okamžik zraky obou přátel. Zey. [Věže] mají veselý vzhled v záplavě jarního slunečního jasu. Čech. D Expr. velká míra něčeho. Pocítila novou záplavu vděčnosti. Vrch. Každá [matka] nesla v košíčku kus buchty a v srdci celou záplavu mateřské lásky, radosti i pýchy. Baar. Tekla v té záplavě hoře svého nepozbyla své laskavosti. Podl. Záplava „subjektivismu“ v předválečném umění nebyla ničím jiným než útěkem ze života. Smet. D rudé zabarvení oblohy při západu n. východu slunce, červánky; vůbec rudá záře na obloze od ohně. Mdlá záplava na večerním nebi osvítila jen slabě jeho tahy. Svět. Jakýsi osamělý dvůr hořel jedním plamenem a veliká záplava rozlila se po večerním nebi. Jir. Hlásný na věži viděl na obzoru krvavou záplavu. Jir. Velké vzory uměleckých znásobovatelů vnitřního světa budoucího básníka a romanopisce rozprostíraly duhové barvy poesie i nad dýmem vítkovických k omínů a nad otvírajícími se ohnivými záplavami z vysokých pecí. J. Š. Kvap. Přen. Po tváři rozlila se jí záplava studu. Jir. Hégr všiml si růžové té záplavy, která pokryla jeho obličej. V. Mrš. Při posledních slovech polila se tvář Pepiččina ohnivou záplavou. Herrm. Líce barončino obarvilo se náhlou záplavou hněvu. Šmil. D Stav. záplava jezová vodorovný trám tvořící korunu u dřevěných jezů.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 478 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 478