• zátopa, -y f. zatopení, zaplavení nějakého prostoru vysokou vrstvou vody. Závlaha se provádí různým způsobem: podmokem, zátopou, přeronem a postřikem. M. enc. zem. Až posud rozsáhlé rybníky co ostatky někdejší jezerní zátopy se [zde] prostírají. Voc. Přen. Nábytku mnoho neměl, ale byl jasný, v zátopě odpoledního slunce. Jir. D velký příval vody, velké množství vody zaplavující kraj, záplava, povodeň. Vojsko pomáhá při všech velkých a hrozných katastrofách, při ohni, zátopách, zemětřeseních. Klost. Vltava tou nejbouřlivější a nejzhoubnější zátopou v měsíci únoru léta Páně 1342 Prahu navštívila. Klicp. Luka v podlesí byla jediná čeřící se, kalná zátopa. Rais. Na té straně, kam zátopa řeky nedosáhla, ještě jedny náspy anebo valy neobyčejné výšky v krátkosti se zhotovily. Ehrenb. Tak si to [knihy] přečtěte a nehubujte, že Jsem na vás přišel jako zátopa. Rais. Umělé překážky [proti útočné vozbě] jsou zátopy, záseky, hluboké a široké zákopy atp. Voj. sl. kn. Odtud se hnali Lučané jako zátopa rozlehlou plání k Levému Hradci. Jir. Expr. Jen chvílemi ustávala tato zátopa, jakoby se nadzemské ty vodovody byly náhle ucpaly prudký déšť. Herrm. Kolem umyvadla zátopa vody velká louže. Kun. Přen. To byla první zátopa krve, kterou Němci zatopili Prahu. Lang. D Expr. velké množství, spousta něčeho. Její oči rozplývaly se v zátopě slz. Herrm. [Z hostince] ho vyhnala zátopa čpavého kouře. Bass. Ve výši [kostela] padala okny celá zátopa světla. Rais. Tu a tam po zátopě řečí a letáků odvraceli se voliči od Petricha k Bojarovi a naopak. Sova. Každý rok aby se vymýšlel nový kanál, kterým by se tato zátopa učených lidí někam odváděla. Havl. [Fara] v zátopě psího vína. Jir. Oheň úžasně rychle se šířil. A není nic a nikoho, kdo by tu ohně zátopu zadržel, zastavil. Jir. Zalit neočekávanou zátopou štěstí, položil mu ruku na čelo. Vach.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 130 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 130