• zabezpečiti dok. (co, koho, komu co) učiniti bezpečným, způsobiti, zaříditi bezpečnost, jistotu někoho n. něčeho, zajistiti někoho, zaručiti něco. Chtěl houfu připraviti cestu i mečem a připravenou zabezpečit. Jir. Divadlo samo, ona prostá Bouda, ta nijak nebyla zabezpečena. Bass. [České divadlo] nebylo až do r. 1931, kdy bylo pozemštěno, nijak hospodářsky zabezpečeno. Čs. Tu se objevila v lodi šestidílná klenba žebrová, jíž se snažili zabezpečiti trvalost klenbě. Matějček. Na dva uzle zabezpečil provázek. Jah. „Neměl by rozhazovat peníze,“ trvala na svém starostlivá žena, mající na paměti dceřino zabezpečení. Č. Jeř. Nemohl jsem pochopiti, že mám jednou svým životem zabezpečiti své rodině kapitál. Kun. Pouhé služné nestačilo, aby sobě něco na stará kolena zabezpečil. Herb. [Zkoušku] složíte, abyste si zabezpečil existenci. Klost. Domnívá se, že se strany příbuzných nebude námitek vzhledem k tomu, že jsou již všichni hmotně zabezpečeni. Jirot. Patrně komusi na tom záleželo, aby pana faráře před pohledy zabezpečil. Sum. Takové řeči mluvil, že si mě zabezpečí. Mart. Matyáš, „zabezpečiv si okolí“ — přihnul a napil se přesvědčiv se, je-li okolí bezpečné. A. Mrš. [Mám] datum to zabezpečeno bezpečně poznamenáno. Arb. Oznámil, že hodlá odejíti na studijní cestu, jsa pro nejbližší léta zabezpečen dědictvím po matce hmotně zajištěn. Vrba. Učitel zabezpečil si vděčnou paměť všude zjednal. Herb. Dovoluji si tvrditi, že odcizením se na dráze vám přirozené zabezpečíte si toliko neodvratnou zkázu způsobíte. Lier. Žel. zabezpečiti provoz. Stav. zabezpečiti svahy, břehy, koryta, základy a pod. D zabezpečiti se zjednati, opatřiti si bezpečnost, jistotu, zajistiti se. Jak porobitelům záleželo na tom, aby se v Bukovci zabezpečili, svědčily hradby a bašty. Třeb. Nejprve se každý staral o to, aby se ve státní službě zabezpečil hmotně. V. Mrš. Chtěl se zabezpečit pro případ, že by se zpěvačka později v účinku jeho komposice zklamala. Č. Jeř. Také [úřednictvu] nezbylo nic jiného než svépomoc, chtělo-li se zabezpečiti před nemocí. Herrm. Divno tedy zajisté, nehledí-li se [ředitel] proti náhodě nebo intrice zabezpečit. Ner. V. t. zabezpečení.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 121 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 121