• zajistiti, zajistiti si dok. (co) způsobiti, aby něco zůstalo jistým, bezpečným, učiniti něco jistým, bezpečným; zajistiti se zabezpečiti se. [Lidová demokracie] nám zajistí pokojnou cestu k socialismu. Ústava. K zajištění porážky nepřítele a k zabezpečení se proti možné zradě je vždycky lépe učinit více než méně. Zápot. Mnoho úsilí jsme věnovali otázce zajištění a udržení míru. Ml. fronta. [Vladislav] chtěl zajistit vládu pro svého syna Bedřicha. Vanč. [Bohům císař obětuje,] aby odvrátil příští pohromy a jejich milosť si zajistil. Vrch. Kapitál, jejž půjčí, směnkou zajistí si [lichvář] předem. Vrch. Souhlas ke knihovnímu zajištění úvěru. Sezn. pr. Hansovi byl zajištěn výměnek na dvoře a živobytí. Herb. [Šel] zajistit místa ve voze. Jir. Snil a přemítal o prostředcích k zajištění své existence. Arb. Ochrana života a zdraví při práci je zajištěna zejména státním dozorem a předpisy o bezpečnostních opatřeních na pracovištích. O člov. Je naší povinností, abychom zajistili obživu všem, kdo pracují ať ve městě nebo na vesnici. Knih. úder. Kde kdo se smál udatnému novému vtipu, veselí bylo zajištěno už na celou noc. Mah. Máte své místo a svůj význam v literatuře a ve veřejném životě našem zajištěno. Mach. Své místo v rozhlase vyměnila za lepší — se zajištěnou existencí — a mikrofonní kroužek, do kterého tak ráda mluvila, změnila za menší, ale zlatý. Koníč. „Ale nejdéle v deset [budou boty spraveny],“ zajistil se Rozkoč. Čap. Ch. Zajistíme si traktoristy na druhou směnu. Ml. fronta. Dobyli dvou mistrovských titulů a v klasifikaci družstev si zajistili definitivně první místo. Ml. fronta. Jakmile strážní letadlo zjistí v určitém prostoru přítomnost ponorky, zajistí si tento prostor nejprve kouřovou bombou, kolem které rozhodí v širokém okruhu řadu radiobojí pomocí padáčků. Elznic. Obch. dáti záruku za určité plnění. Pojišť. zajištění přesun části pojistného risika na jiného pojistitele. Žel. zajištění železniční trati vykonávání všech ochranných opatření, aby železniční trať nebyla ohrožena cizími zásahy. Voj. zajištění souhrn opatření umožňující vojsku přípravy k boji a chránící je před nepřátelským napadením a průzkumem. Zajištění pochodové, strážní, bojové, přímé. Zajištění na pochodu, zajištěný pochod. Ekon. zajistiti dodávky, odbyt výrobků, zužitkování odpadu a pod. Mysl. zajistiti zvěř doraziti lapenou srstnatou zvěř dravou úderem do čenichu n. do vazu; doraziti postřeleného zajíce n. králíka úderem za slechy. D učiniti něco pevným, pevně držícím, upevniti něco. Nikdo jich [dveří] neotevře bez klíče ani násilím. Vždyť vidíte, paní, že i železnou tyčí jsem je zajistila. Kun. [Pracoviště se chrání před zabořením] vhodným zajištěním, zpravidla dřevem, za příznivých poměrů i železem. Jič. Jsou-li v sousedství staveniště komunikace anebo staré budovy s mělkými suterény, zajistí se zemina. V. Kolář. Sloupek [je] spojen s krokví krátkým čepem, zajištěným hřebem nebo plátováním. J. Sedlák. [Vstoupili] do bezpečně železem a betonem zajištěného tresoru. Rozhlas. Poloha spirál se po sladění všech tří kondensátorů na hřídelníku zajistí. Rozhlas. U velké většiny našich loveckých pušek bývá pouze zajištění spouště. Stráž mysl. Položil si zajištěnou pušku na hranici dřeva zabezpečenou před výstřelem. Lid. nov. Horolez. zajistiti se zabezpečiti se vzájemně pomocí lana před pádem. Voj. zajistiti zbraň zabezpečiti ji tak, aby se znemožnilo vystřelení n. vůbec jakákoli manipulace se závěrem. Zajistit! (povel k této činnosti). Zajistiti minu proti zdvižení a p. adjustovati a upraviti ji tak, aby při dotyku vybuchla. Mysl. zajistiti ručnici. D s jistotou něco prohlásiti, potvrditi, ujistiti, zaručiti. Voborský nechtěl věřiti, ale když Trubač pravdu mu zajistil, neopanoval se a zajásal. Jir. Rakouští poslové vystavěli mu tři zápisy — se zajištěním, že Ferdinand hned po svém zvolení vymění je za jiné se svým stvrzením a podpisem. Rez. Zajistíš nám, že nebudem platit ni pokuty, ni dávky. Vrch. D (koho) vzíti pod dohled, zadržeti někoho a tím mu zabrániti v další činnosti, vzíti do vazby. Zajistili jsme nejvýznačnější zrádce a kolaboranty. Zápot. Oznámí [národní výbory] jmenovitě poslední adresy zajištěných, důvod zajištění, od kdy a kde je osoba zajištěna. Úř. l. D hmotně někoho zabezpečiti, zaopatřiti; zajistiti se hmotně se zabezpečiti, zaopatřiti se. Na stará kolena ji pan Vok dobře zajistil, daroval jí v Soběslavi dům. Týd. rozhl. Hraběcí správou slušně zajištěna šla do chalupy ke své sestře v Libodřicích. John. Při skvělém zajištění mohl věnovat volný čas k vlastnímu uměleckému výcviku. Urie. Nemusíš si pranic odříci a jsi na celý život zajištěna. Kun. Považuje to [místo poštovní úřednice] za jistou existenci, proč bych se tak nezajistila i já? Kytl. D Mysl. slang zbystřiti pozornost, napnouti sluch, zrak a p. Tuto píseň ještě [tetřev] opakoval dvakráte. Potom rychle zajistil. Stráž mysl. V. t. zajištění, zajištěný.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 222 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 222