• zvaný adj. pozvaný. Na Karlově náměstí scházelo se již k sedmé večerní zvané obecenstvo. Herrm. Tu jsou všichni zvaní hosté. Havl. Tribuny pro dvůr a jeho hosti i pro zvané byly draperiemi ověšeny. Jir. Císař sem přijede a dvůr a všecko panstvo, a kolik tisíc zvaných. Jir. D tak zvaný hovor. běžně tak nazývaný. O tak zvané inteligenci soudím, že lidu nerozumí. Herb. Na romantické půdě Rudolfova tak zvaného zlatého věku rozkládá se děj Kolárova kusu. Mik. Uvrhl se pomocí svých peněz střemhlav do nejbujnějšího proudu tak zvané rozkoše. Svět. Do sedmé a osmé školy, tak zvané filosofie, odebrali se Vít a Stříbrný do Prahy. Prav. Řeči tyto jsou skvostná ukázka, co dovede tak zvaný „hlas lidu“ z nepatrné maličkosti vybalamutit. Stroup. Je tomu už tak, že tak zvaná „zlatá střední cesta“ nás zavádí mezi samé krajnosti a přílišnosti. K. Čap. D Pejor. jsoucí jen podle jména, ledajaký, všelijaký. To není poesie dramatická, to je bohužel leda u nás poesie „tak zvaná“. Ner. Jsou síly, kterých vaši tak zvaní filosofové neznají. Zey. Posměšný tón, kterým se dorozumíval tak zvaný malíř, zachraňoval ho před nepříjemností. R. Svob. V. t. zváti.
 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 20 

Náhled
Náhled
Náhled

 Zobrazeny karty 1-3 z celkem 20