Slovník spisovného jazyka českého

Za vedení

B. Havránka (hlavního redaktora), J. Běliče, M. Helcla a A. Jedličky

zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV:

V. Červená, J. Filipec, F. Havlová, M. Churavý, L. Janský, K. Kozlová, L. Kroupová, J. Machač, H. Marešová, V. Mejstřík, E. Michálek, B. Papírníková, E. Pokorná, B. Poštolková, M. Roudný, Z. Sochová, N. Svozilová, E. Vodrážková, J. Zima

dále spolupracovali: F. Daneš, K. Hausenblas, Z. Hlaváčková, M. Hovorková, H. Kratochvílová, J. Štindlová, F. Váhala, J. Vachek