Nalezeno 9 heslových statí.

bezčasí

, s. bás. a kniž. 1. doba mimo všechen čas, nedbání času: temné b. vězňů; žít v b. 2. věčnost, ne…

časový

příd. 1. vztahující se k času: č. údaj, odstup, plán, sled; č-á tíseň; č-á hranice; č-é zálohy; č-é …

mimočasový

příd.: hodnoty m-é (Šal.) nadčasové; jaz. m-é sloveso nevyjadřující zařazení děje do času; přísl.

nadčasový

příd. jsoucí jakoby mimo čas, na čase nezávislý; přesahující významem, hodnotou svou dobu: n-á hodno…

nečasový

příd. 1. nehodící se do své doby, k jejím zálibám; zastaralý, neaktuální, nemoderní: n-á píseň; n-á …

*počasový

příd. k počasí 1, 2: líčení jevů p-ch; rytmus p. (Šal.)

prostoročas

, -u m. (6. j. -e, -u) řidč. filos., fyz. časoprostor; -časový příd.: svět p.

předčasový

příd. nastalý před stanovenou dobou: p-é splnění úkolů, plánu před termínem; přísl. předčasově: sp…

přesčasový

příd. k přesčas: podn. hosp. p-é hodiny, p-á práce