Nalezeno 31 heslových statí.

čtyři

čísl. zákl. (2. p. čtyř, 3. čtyřem, 6. čtyřech, 7. čtyřmi, ale čtyřma rukama, očima; ob. čtyry, čtyr…

čtyřia-

první část složených slov význ. číselného připojovaná před desítky a vyjadřující počet (čtyři) jedno…

čtyřiadvacet

, čtyřiatřicet,... čtyřiadevadesát čísl. zákl. (stejně spr. a zejm. ve spoj. se jmény počítaných pře…

čtyřiadvaceti-

, řidč. čtyřiadvacíti-,... čtyřiadevadesáti- první; část složených slov spojující část druhou s význ…

čtyřiadvacetihodinový

příd.: č-á služba

čtyřiadvacetiletý

příd.: č. mladík

čtyřiadvacetistup

, -u m. (6. j. -u) čtyřiadvacet zástupů vedle sebe: průvod šel v č-ech

čtyřiapůl

v. -půl

čtyřiapůl-

ve složeninách jako čtyřiapůlmetrový, čtyřiapůlprocentní, čtyřiapůlkrát ap. (ps. dohromady); pod. čt…

čtyřicátník

, -a m. (6. mn. -cích) (čtyřicátnice, -e ž.) člověk, kterému je čtyřicet let n. více, avšak méně než…

čtyřicet

čísl. zákl. (2. p. čtyřiceti, čtyřicíti) označuje počet čtyř desítek: č. kusů; č. kilometrů; do č-i …

čtyřicetapůl

v. -půl

čtyřicetapůl-

v. čtyřiapůl-

čtyřiceti-

, čtyřicíti- první část složených slov spojující část druhou s významem číslovky čtyřicet (čtyřiceti…

čtyřicetidenní

, čtyřicíti- příd.: č. deště

čtyřicetihodinový

, čtyřicíti- příd.: č. pracovní týden

čtyřicetikilometrový

, čtyřicíti- příd.: č-á vzdálenost, rychlost

čtyřicetiletý

, čtyřicíti- příd.: č-á veřejná činnost

čtyřicetistránkový

, čtyřicíti- příd.: č-á příručka

čtyřicetidvou-,... čtyřicetidevíti-

v. dvaadvaceti-,... devětadvaceti-

čtyřicítka

, -y ž. (2. mn. -tek) číslice 40; zprav. ob. to, co je jí označeno: bydlet na č-ce v pokoji číslo 40…

čtyřista-

, čtyřset-, čtyrset- první část složených slov spojující část druhou s významem číslovky čtyři sta

čtyřistakorunový

, čtyřset-, čtyrset- příd.: č. měsíční příjem

čtyřistaletý

, čtyřset-, čtyrset- příd.: č. dub

čtyřistamilionový

, čtyřistamiliónový, čtyřset-, čtyrset- příd.: č. národ

dvaadvacet

, dvaatřicet,... dvaadevadesát čísl. zákl. (stejně spr. a zejm. ve spoj. se jm. počítaných předmětů …

osmadvacet

, osmatřicet,... osmadevadesát čísl. zákl. (stejně spr. a zejm. ve spoj. se jmény počítaných předmět…

osmačtyřicátník

[osm-a-, osma- i osuma-], -a m. (6. mn. -cích) 1. (též osmačtyřicátnice, -e ž.) osmačtyřicetiletý mu…

osmačtyřicetistěn

v. osmadvaceti-

osmačtyřicetistěn

I, osmačtyřicítistěn, -u m. (6. j. -u) těleso omezené 48 stěnami

pětadvacet

, pětatřicet,... pětadevadesát čísl. zákl. (stejně spr. a zejm. ve spoj. se jm. počítaných předmětů …