čtyřicet čísl. zákl. (2. p. čtyřiceti, čtyřicíti) označuje počet čtyř desítek: č. kusů; č. kilometrů; do č-i stupňů tepla; hovořit k č-i žákům; román o č-i kapitolách; před č-i lety; čtyřicetkrát čísl. nás. příslovečná; čtyřicátý čísl. řad.: na č-ém místě; č-á léta 19. stol. 1840---1849; č. díl celku čtyřicetina; čtyřicaterý čísl. druh. (o užívání tvarů jmenných v. čtverý) jsoucí ve čtyřiceti různých druzích; (u jmen pomn., hromad., látkových a abstr. též ve významu čísl. zákl.) čtyřicet: příprava brambor na č. způsob; č-y noviny; zpodst. čtyřicatero, -a s. čtyřicet jednotlivin stejného druhu; čtyřicetina, čtyřicítina, -y ž. část něj. celku vzniklá jeho rozdělením na čtyřicet stejných dílů; čtyřicítka, -y ž. v. t.