Alžběta, -y ž. osobní jm. ženské; v. též Běta, Bety aj.