Bolívie, -e ž. stát ve střední části Jižní Ameriky; Bolivijec, -jce m.; bolivijský příd.