Bosna, -y ž. země tvořící s Hercegovinou jednu ze svazových republik Federativní lidové republiky Jugoslávie; Bosňan, -a m. (1. mn. -é) (Bosňanka, -y ž.); Bosňák v. t.; bosenský příd.: zahr. b-é švestky; bosňácký v. Bosňák