Charvát, -a (1. mn. -i), Chorvat, -a (1. mn. -é, -i) m. (Charvátka, Chorvatka, -y ž.) příslušník jihoslovanského národa obývajícího Charvátsko; Charvátsko, Chorvatsko, -a s. (†Charváty, -át, †Chorvaty, -at ž. pomn.) jedna ze svazových republik Federativní lidové republiky Jugoslávie; charvátský, chorvatský příd.: ch. národ; Ch-á svazová republika; přísl. charvátsky, chorvatsky