Dán, -a m. (1. mn. -ové, hovor. -i) (Dánka, -y ž.) příslušník germ. národa obývajícího Dánsko; Dánsko, -a s. jeden ze severských států Evropy; dánský příd.: d. jazyk; d-á literatura; d-é máslo; D-é království; je něco shnilého ve státě d-ém děje se něco nesprávného, o čem není jasno (podle Shakespearova Hamleta); přísl. dánsky: mluvit d.