Eritrea, -ey, -eje ž. (3., 6. -eji, 4. -eu, 7. -eou, -ejí) země ve východní Africe, na pobřeží Rudého moře; Eritrejec, -jce m.; eritrejský příd.