Flandry, -der m. pomn. (6. -drech, -dřích, 7. -dry) (*Flandersko, -a s.) někdejší hrabství rozdělené později mezi Belgii, Nizozemí a Francii; Flandeřan (*Flanderčan, Vanč., *Flandřan, Jir.), -a m. (1. mn. -é); flanderský příd.: f-á sukna; f-é krajky; f-é koberce