Frís (dř. ps. též Fris, Fries), -a [-za] m. (1. mn. -ové) 1. obyvatel Fríska 2. příslušník germánského kmene sídlícího ve Frísku (ve význ. 2); Frísko (dř. ps. též Frisko, Friesko), -a s. 1. provincie v severovýchodním Nizozemsku 2. hist. území při Severním moři od ústí Rýna k ústí Vezery; fríský (dř. ps. též friský, frieský) příd.: f-á nářečí; f-é ostrovy; fríští rybáři