Nalezeno 5 heslových statí.

Gal

, -a m. (1. mn. -ové) (z lat.) příslušník kmene keltského původu sídlícího v starověké Galii; Galie,…

Galie

v. Gal

Galilea

, -ey, -eje ž. (3., 6. -eji, 4. -eu, 7. -eou, -ejí) hist. severní část Palestiny; Galilejec, -jce m.…

Gall

, gall- v. též Gal, gal-

Gallipoli

neskl. s. 1. Gallipolský poloostrov; město na tomto poloostrově 2. přístavní město v jižní Itálii; —…