Grónsko, -a s. polární ostrov u Sev. Ameriky; grónský příd.: g-é pobřeží; zool. velryba g-á