Gruzie, -e ž., Gruzínsko, -a s. jedna ze sovětských republik v Zakavkazí; Gruzín, -a, Gruzínec, -nce m. (Gruzínka, -y ž.); gruzínský příd.: g. jazyk, národ; g-á lidová píseň; G-á sovětská socialistická republika; přísl. gruzínsky