Honduras, -u m. (6. j. -u, -e) 1. stát ve Střední Americe 2. Britský h. dř. název brit. kolonie ve Střední Americe; honduraský příd.