Kypr, řidč. Cypr, -u m. ostrov ve východní části Středozemního moře; Kypřan, řidč. Cypřan, -a m. (1. mn. -é) (Kypřanka, řidč. Cypřanka, -y ž.); kyperský, řidč. cyperský příd.: k-ští Řekové