Lucemburk, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -cích) příslušník dynastie pocházející z Lucemburska: L-ové na českém trůně; Lucemburk, -u m. 1. Lucembursko 2. hl. město Lucemburska; Lucembursko, -a s. drobný stát mezi Francií, Belgií a NSR; Lucemburk 1; Lucemburčan, -a m. (1. mn. -é); lucemburský příd.: l. rod; Jan L.; Velkovévodství l-é; l. průmysl