Maledivy [-dy-], -iv ž. pomn. skupina ostrovů v Indickém oceánu; maledivský příd.