Monako, -a s. drobný stát na fr. pobřeží Středozemního moře (na Riviéře); monacký příd.: m. kníže; M-é knížectví; m-čtí croupieři