Nigérie [ny-], -e ž. stát na jihozápadním pobřeží Afriky; nigerijský příd.