Nalezeno 7 heslových statí.

Nor

, -a (1. mn. -ové) (†Norvéžan, -a, 1. mn. -é) m. (Norka, -y ž.) příslušník germ. národa obývajícího …

Norikum

, -ka s. hist. starověká římská provincie přibližně na území dnešního Rakouska; norický příd.: zeměp…

Norimberk

, -a, zř. -u m. (6. j. -ku, -ce) město v Německé spolkové republice; norimberský příd.: n-ští měšťan…

Norman

(†Normand), -a m. (Normanka, -y ž.) příslušník někt. ze skupiny starogermánských kmenů sídlících v s…

Normandie

[-dy-], -e ž. krajina v severozápadní Francii; normandský příd.: n-dští rybáři; N. poloostrov; zeměd…

Norsko

, norský v. Nor

Norvéžan

, Norvéžsko, norvéžský v. Nor