Palestina [-tý-], -y ž. země na východním pobřeží Středozemního moře (dnes rozdělená na Izrael a Jordánsko); bibl. zaslíbená země židovská, Svatá země; Palestinec, -nce m.; palestinský příd.: p-é pomeranče