Rusko, -a s. 1. (čast. dř.) neoficiální název Sovětského svazu n. RSFSR, popř. jejich evropské části: sovětské R. (ps. též Sovětské R., hist., o období od Říjnové revoluce do ustavení SSSR); střední oblasti Ruska; evropské R.; opírat československou revoluci o R. (Olb.); Boje o nové R. soubor statí Zdeňka Nejedlého 2. (též †Rusy, Rus m. pomn., 6. -ích, Čel., Mach., †Rusie, -e ž., Pal., V. Mrš.) (do Velké říjnové social. revoluce) bývalá carská říše: carské, předrevoluční R.; pravoslavné R. (V. Mrš.); ruský v. t.