Seychely [seše-], -el ž. pomn. skupina ostrovů v Indickém oceáně severovýchodně od Madagaskaru; seychelský příd.